Velkommen til Nittedal
Det rette stedet a feire bryllup eller jubileum!
Her er du: HjemOm Huset

Om Huset

Utheim Grendehus er preget av et høyt aktivitetsnivå. Her avholdes konserter, kunstutstillinger, private arrangementer, juletrefester, politiske møter m.m.

I tillegg har en rekke lag og foreninger sitt faste tilholdssted i huset. Med mange rom og spennende muligheter er det utrolig hva huset kan benyttes til!

Noen av våre faste brukere:
Nittedal Husflidslag
 Kjerringa med Staven
Nittedal Kunstforening
Nittedal Fotoklubb
 
Nordre Nittedal Pensjonistforening 
Nittedal og Hakadal Frimerkeklubb
Stubben Andelsbarnehage
Myhrerskauens Vel 
Sørlihaugen Vel
Tumyrhaugen Vel
Nittedal Knivlag
Nittedal Quiltelag

IMG_5535.JPG
Antall visninger pr. side:

Her er Utheims historie i korte trekk:

I 1946 ble grendehustanken tatt opp i de fire velforeningene rundt Nittedal Stasjon: Myhrerskauen, Nordre Nittedal, Sørlihaugen og Tumyrhaugen Vel.

Den gang måtte mange av dagens kommunale oppgaver løses av vellene, og ikke alltid på like frivillig basis.

I 1947 ble eiendommen Utheim med et hus på kjøpt inn. Huset fungerte som velhus til et stykke ut på 1960-tallet. Først på 70-tallet ble det gamle huset jevnet med jorden.

I 1955 ble eiendommen Utheim regulert til velhusformål.

I 1974 ble tomta overdratt Nittedal kommune mot at kommunen skulle bygge et forsamlingshus i Stasjonsområdet innen 10 år.

I 1983 oppnevnte vellene en  velhus-komite.

I 1984 dokumenterte en velrapport behovet for grendehus i nærmiljøet, og vellene fikk tomta tilbake fra kommunen.


I 1986 fikk vellene et planleggingstilskudd fra Miljøverndepartementet.


I 1988 ble Utheim Grendehus AL stiftet. Det ble søkt om statstilskudd, av midler til samfunnshus m.m.


I 1990 ble første representantskapsmøte avholdt. Byggemelding og byggestart.


9. november 1991 ble huset - etter 10 000 dugnadstimer - tatt i bruk.