Priser

Priser

Utleiepriser fra 1. august 2024:

 

Basispriser

(inkl vask, projektor, WiFi)

Storsal og
Kjøkken

Kjøkken

Salong

Møterom

Hverdager (mandag kl 10 - fredag kl 17)

Dagtid kl 10 - 17

1400

450

600

600

Kveldstid kl 17 - 23

1500 450 650 650
Helg (fredag kl 17 - søndag kl 23)

Fredag kl 17 - 01

2750

650

900

800

Lørdag kl 10 - 17

1800

650

900

800

Lørdag kl 17 - 01

2750

650

900

800

Søndag kl 10 - 17

1800

650

900

800

Søndag kl 17 - 23

1800

650

900

800

Helgetilbud

Fredag kl 10 - 01

4500

850

Lørdag kl 10 - 01 *)

4500

850

Søndag kl 10 - 23

4000

850

Pyntetid/ryddetid

Pyntetid ettermiddag kl. 17 - 22

850

Ryddetid formiddag Kl. 08 - 12 

850

Flygel (egen nøkkel)

300

 

Forskudd ved bestilling tidligere enn 6 mnd før leie: 1000, 1500, 2000, ..., men maks halve leien.

Rabatter Ved fast leie vår eller høst. Per halvår:

Minimum 5 ganger: 10%, min 10 ganger: 20%, min 15 ganger 30%, min 20 ganger: 40%


Ved utleie til næringsformål, kurs, etc beregnes lørdagsleie. For offentlige fridager som ikke faller på lørdag beregnes søndagsleie.
*) Lørdag før konfirmasjons-søndag i Nittedal: Selskap avsluttes og lokalene ryddes senest til kl. 19. Pynting før konfirmasjons-søndag starter fra kl. 21 eller tidligere dersom det er praktisk mulig. Forsinket pynting koster kr. 0,-.

Kontakt oss


Bestill leie av Utheim Grendehus pr. e-post:
utheim.grendehus1@gmail.com

For å kunne tilby deg et komplett tilbud vil vi be om:
1. Navn
2. Telefon-nummer
3. Epost-adresse
4. Post-adresse
5. Formål Leie


Opplysningene er kun til internt bruk.

Vi forsøker å svare så raskt vi kan, men beregn at det kan ta to - tre dager før du får svar.

 


Kontortid: Mandag og Onsdag mellom kl. 18 og 20
Ingen kontortid mellom Jul og Nyttår, mellom Palmesøndag og tirsdag etter påske og Juli måned


Vårt kontor er i kontortiden bemannet av frivillige, som har oversikt over ledige dager og kan svare på spørsmål.

Tlf.: 465 18 126
Adresse:
Utheim Grendehus SA

Nyveien 1 K,
1482 NITTEDAL

Org. Nr.: 974 240 564