Vår historie

Vår historie

Utheim Grendehus er preget av et høyt aktivitetsnivå. Her avholdes konserter, kunstutstillinger, private arrangementer, juletrefester, politiske møter m.m.

I tillegg har en rekke lag og foreninger sitt faste tilholdssted i huset. Med mange rom og spennende muligheter er det utrolig hva huset kan benyttes til!

Noen av våre faste brukere:

 • Nittedal Husflidslag
 • Kjerringa med Staven
 • Nittedal Kunstforening
 • Nittedal Fotoklubb
 • Nordre Nittedal Pensjonistforening
 • Nittedal og Hakadal Frimerkeklubb
 • Stubben Andelsbarnehage
 • Myhrerskauens Vel
 • Sørlihaugen Vel
 • Tumyrhaugen Vel
 • Nittedal Knivlag
 • Nittedal Quiltelag

Her er Utheims historie i korte trekk:

 • I 1946 ble grendehustanken tatt opp i de fire velforeningene rundt Nittedal Stasjon: Myhrerskauen, Nordre Nittedal, Sørlihaugen og Tumyrhaugen Vel.
 • Den gang måtte mange av dagens kommunale oppgaver løses av vellene, og ikke alltid på like frivillig basis.
 • I 1947 ble eiendommen Utheim med et hus på kjøpt inn. Huset fungerte som velhus til et stykke ut på 1960-tallet. Først på 70-tallet ble det gamle huset jevnet med jorden.
 • I 1955 ble eiendommen Utheim regulert til velhusformål.
 • I 1974 ble tomta overdratt Nittedal kommune mot at kommunen skulle bygge et forsamlingshus i Stasjonsområdet innen 10 år.
 • I 1983 oppnevnte vellene en  velhus-komite.
 • I 1984 dokumenterte en velrapport behovet for grendehus i nærmiljøet, og vellene fikk tomta tilbake fra kommunen.
 • I 1986 fikk vellene et planleggingstilskudd fra Miljøverndepartementet.
 • I 1988 ble Utheim Grendehus AL stiftet. Det ble søkt om statstilskudd, av midler til samfunnshus m.m.
 • I 1990 ble første representantskapsmøte avholdt. Byggemelding og byggestart.
 • 9. november 1991 ble huset - etter 10 000 dugnadstimer - tatt i bruk.

Kontakt oss


Ta kontakt pr. e-post:
utheim.grendehus1@gmail.com

Vi forsøker å svare så raskt vi kan, men beregn at det kan ta to - tre dager før du får svar.

Evt. pr. telefon:

465 18 126 
Vennligst benytt MAIL og  ikke  SMS eller MMS.


Får du ikke svar første gang - prøv igjen!

Ønsker du å vite priser og om lokalet er ledig?

Ta kontakt mandag eller onsdag mellom kl. 18.00 - 20.00. Vårt kontor er på disse tidene bemannet av frivillige, som har oversikt over ledige dager og kan svare på spørsmål.

 
Adresse:
Utheim Grendehus SA
Nyveien 1 K,
1482 NITTEDAL